Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΑΕΠΟ Οδικό έργο παράκαμψης Βόλου τμήμα Μπουρμπουλήθρα

ΑΕΠΟ Οδικό έργο παράκαμψης Βόλου τμήμα Μπουρμπουλήθρα

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020
Τροποποίηση – Ανανέωση της υπ΄ αριθμ. 65606/28.9.1993 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΦΤ) του οδικού έργου της παράκαμψης Βόλου (τμήμα Ι/Κ Μπουρμπουλήθρας – Α/Κ Λάρισας).
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα