Αρχική / Οργανωτική δομή / Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας

Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας


Με την απόφαση υπ' αριθ.12/14.9.2017 του ΠΣ Θεσσαλίας ορίστηκαν ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ - Θεσσαλίας) οι κάτωθι:
1.Μαμούρης Ζήσης, Καθηγητής Γενετικής Ζωικών Πληθυσμών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2.Σκάγιαννης Παντολέων, Καθηγητής Πολιτικής των Υποδομών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3.Πετρωτός Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας
4.Γερογιάννης Βασίλης, Καθηγητής Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστημάτων και Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας
5.Μπαρτζάνας Θωμάς, Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α’ στην περιοχή της Γεωργικής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6.Παπαϊωάννου Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
7.Ζάρκος Βασίλειος, Ιδρυτικό μέλος, Δ/νων Σύμβουλος & Δ/ντής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, «Δήμητρα», Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε., Δ/νων Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΣ «e-Tutor ΑΕ» Υπηρεσίες Διαδυκτιακής Μάθησης
8.Μπέμπης Απόστολος, Εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Θεσσαλίας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Υποδομών ΠΕ Λάρισας, Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Περιφέρειας Θεσσαλίας
9.Σάρρου Παναγιώτα, Εξωτερικής συνεργάτης στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, στο Δίκτυο Επιχειρήσεων Ολύμπου – Κισσάβου και στο Θεσσαλικό Κέντρο Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Λάρισας
10.Τανός Ηλίας, Δ/ντής του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας, Εισηγητής Σεμιναρίων σε δεξιότητες πληροφορικής και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
11.Μπίλλη Μαριάνθη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «Γ. Μπίλλης»

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα