Ενημέρωση / Κληρώσεις
Κληρώσεις Μη.Μ.Ε.Δ.
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙ...

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ Ε...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Publication of contract details and announcement of a lottery through the MI.M.E.D.

Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ" εφαρμογή:1. Των παρ. 8 (α) και 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/20162. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 Β’ 2017)3. Των αρ. 235/201...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ" εφαρμογή:1. Των παρ. 8 (α) και 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/20162. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 Β’ 2017)3. Των αρ. 235/201...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα