Αρχική / Οργανωτική δομή / Υπηρεσίες / Γενική Διεύθυνση Μεταφορών κ Επικοινωνιών

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών κ Επικοινωνιών

Email: gd.metaf.epik@thessaly.gov.gr

1. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ` αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον έλεγχο των οχημάτων για την ασφαλή κυκλοφορία τους και την προστασία του περιβάλλοντος, το συντονισμό του συγκοινωνιακού έργου. 2. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 3. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας, στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επιλέξτε διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα