ΕΘΝΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑ

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.


.
.Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε τις αναλυτικές πληροφορίες που σχετίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025

ΕΠΑ 2021-2025 ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δι.Δι.Ε.Π.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ανακοινώσεις Αρχή Συντονισμού Δι.Δι.Ε.Π. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ – Λίστα εγγράφων Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 Επικοινωνία Θεσμικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα


ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η υπηρεσία στεγάζεται στο Διοικητήριο: Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), 41110 ΛΑΡΙΣΑ. Τηλεφωνικό Κέντρο: 2413-506.100

Επίθετο Όνομα Τμήμα Email Τηλέφωνο
Μπαχτσεβάνος Γεώργιος Προϊστάμενος Δ/νσης g.mpahtsevanos@thessaly.gov.gr 2413506235
Βρακοπούλου Κωνσταντίνα Τ. Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης k.vrakopoulou@thessaly.gov.gr 2413506250
Καραγκούνης Γεώργιος Τ. Διαχείρισης Π.Δ.Ε. g.karagkounis@thessaly.gov.gr 2413506237
Παπαδούλη Ευανθία Τ. Διαχείρισης Π.Δ.Ε. e.papadouli@thessaly.gov.gr 2413506234
Μακρίδου Δέσποινα Τμήμα Οργάνωσης & Υποστήριξης d.makridou@thessaly.gov.gr 2413506234

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα