Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ Κατασκευή τυροκομείου και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε. Δ. Ελασσόνας

ΜΠΕ Κατασκευή τυροκομείου και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε. Δ. Ελασσόνας

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα με τίτλο «Κατασκευή τυροκομείου και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων», στη Τ.Κ. Στεφανόβουνου, του Δήμου Ελασσόνας, στη Π.Ε. Λάρισας, στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα