Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.,κωδικό θέσης ‘ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281’ Δ. Σκιάθος

ΜΠΕ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.,κωδικό θέσης ‘ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281’ Δ. Σκιάθος

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281’ της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND και των ραδιοφωνικών σταθμών ASTRA FM και OK FM, που βρίσκεται στη ‘Πλαγιά’, στο Δήμο Σκιάθου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα