Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 16η & 17η του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη & Παρασκευή αντίστοιχα και ώρα 15:00 π.μ στις εγκαταστάσεις:

α)Της 110 Πτέρυγας Μάχης επί της Οδού Τέρμα Αγιάς στην Λάρισα

θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότηταςτων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου της 4ής Ειδικότητας Α & Β Ομάδας και,

θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι εξεταστούν στο μηχάνημα 4.5 (ΧΑΙ ΛΟΤΤΕΡ) οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 4ης Ειδικότητας Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα