Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή Δεξαμενών Υδρευσης και Αγωγος Μεταφορας Νερου στο Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, mis270935, 2010ΕΠ00680004

Κατασκευή Δεξαμενών Υδρευσης και Αγωγος Μεταφορας Νερου στο Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, mis270935, 2010ΕΠ00680004

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 200Μ3, 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 100Μ3 ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8150M ΠΕΡΙΠΟΥ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 956 650,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα