Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας-αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων

Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας-αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015
Ολοκληρώνουμε ένα έργο το οποίο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης είχε σταματήσει. Πρόκειται για σημαντική αθλητική υποδομή που θα δώσει μεγάλη ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του στην περιοχή.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14 800 000,00 €
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα