Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Προμήθεια και Εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για το Γ. Ν. Λάρισας, mis 5001903, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ610018

Προμήθεια και Εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για το Γ. Ν. Λάρισας, mis 5001903, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ610018

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015
Ο νέος μαγνητικός τομογράφος λύνει το πρόβλημα των συνεχών βλαβών στον παλαιό ο οποίος είχε ξεπεράσει τα όρια ζωής του, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και τις αμέτρητες διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία όπως και την αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1 000 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα