Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Εξοπλισμός για τις Ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Εξοπλισμός για τις Ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Αφορά στηνεγκατάσταση ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης και ενός ψηφιακού ακτινοσκοπικού συστήματος στους χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Νοσοκομείου. Στόχος είναι η αισθητή αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς θα προσφέρονται άμεσα ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 310 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα