Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Εξοπλισμός για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς - Θώρακος - Αγγείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Εξοπλισμός για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς - Θώρακος - Αγγείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Πρόκειται για 8 μηχανήματα τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, που θα αντικαταστήσουν ισάριθμα μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας και 1 κεντρικό σταθμό παρακολούθησης και 5 μόνιτορ για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 235 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα