Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Εξοπλισμός για την Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”

Εξοπλισμός για την Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Παρέμβαση που δημιουργεί 8 νέες κλίνες στην μονάδα αυξημένης φροντίδας. Πρόκειται για έργο, το οποίο αναβαθμίζει την ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και το νοσοκομείο ολόκληρο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 936 550,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα