Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Εξοπλισμός για το Νεογνολογικό Τμήμα, την Κεντρική Αποστείρωση και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας και Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Εξοπλισμός για το Νεογνολογικό Τμήμα, την Κεντρική Αποστείρωση και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας και Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Είναι μηχανήματα νέας τεχνολογίας, που υποκαθιστούν παλαιότερα, τα οποία έχουνε ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της ζωής τους και χρειαζόταν πολλές επισκευές με αμφίβολη την ποιότητα της λειτουργίας τους. Με τα νέα μηχανήματα βελτιώνουμε την ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και συντελούμε στην αρτιότερη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 228 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα