Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή Γέφυρας μετά Προσβάσεων στον Πορταϊκό Ποταμό επί της Επ. Οδού Πύλης ΑΓ. Βισσαρίωνα, mis374709, 2012ΕΠ00680035

Κατασκευή Γέφυρας μετά Προσβάσεων στον Πορταϊκό Ποταμό επί της Επ. Οδού Πύλης ΑΓ. Βισσαρίωνα, mis374709, 2012ΕΠ00680035

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της γέφυρας στον Πορταϊκό ποταμό επί της αρ.7 δευτερεύουσας επαρχιακής οδού Πύλης – Αγίου Βησσαρίωνα, εντός της πόλεως Πύλης Τρικάλων. Η γέφυρα θα έχει συνολικό μήκος 197,50m, με πλάτος οδοστρώματος 8μ (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) και πλάτος πεζοδρομίων 2μέτρα εκατέρωθεν. Κατασκευάζονται επίσης οι προσβάσεις για τη σύνδεση της γέφυρας και την υψομετρική προσαρμογή αυτής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα ο κόμβος Κ2 με την παραποτάμια Δημοτική οδό (από Διατομή Π12 έως Π23) καθώς και ο κόμβος Κ3 με την οδό προς Άγιο Βησσαρίωνα.

Παραδοτέα πράξης:
Γέφυρα στον Πορταϊκό Ποταμό επί της Επαρχιακής Οδού Πύλης – Αγίου Βησσαρίωνα συνολικού μήκους 197,50 μέτρων και συνολικού πλάτους 12,00 μέτρων μετά των προσβάσεων για τη σύνδεση της γέφυρας και την υψομετρική προσαρμογή αυτής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 500 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα