Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Move On Green- Μεταφορές Κινητικότητα

Move On Green- Μεταφορές Κινητικότητα

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Σκοπός του Έργου «MOG» είναι να μελετηθεί σε βάθος το συγκοινωνιακό πρόβλημα σε ηπειρωτικές περιοχές των περιφερειών εκτός των αστικών κέντρων (π.χ. πεδινές, ορεινές), να σχεδιασθεί το βέλτιστο σύστημα μεταφορών για κάθε μία εξ’ αυτών των περιοχών και να « ωριμάσει» σχετικά έργα ώστε να υιοθετηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς υλοποίηση την περίοδο 2014 - 2020.
Η βελτιστοποίηση της πολιτικής μεταφορών για την Ηπειρωτική Θεσσαλία θα καλύψει ως οριζόντια υποστηρικτική δράση πολλές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες (ΟΠΠΑΧ, Leader, Έργα Υποδομών, κ.λπ., αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία όλων αυτών των προωτοβουλιών. Επίσης μια τέτοια πολιτική μεταφορών δίνει προστιθέμενη αξία και σε πρωτοβουλίες όπως οι Περιφέρειες της Καινοτόμας Εξειδίκευσης τις οποίες υποστηρίζου ανεξαρτήτων τομέα εφαρμογής (π.χ. τουρισμός, αγροδιατροφικά προϊόντα). Στο πλαίσιο του έργου MOG πραγματοποιήθηκε επίσης τον περασμένο Μάιο επίσκεψη μελέτης (study visit) στο Πήλιο και στη Λάρισα με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτής, είχαν τη δυνατότητα οι εταίροι να χρησιμοποιήσουν το τρενάκι του Πηλίου, που προβάλλεται ως εφαρμοζόμενη καλή πρακτική για τουριστικούς σκοπούς, αλλά και να έρθουν σε επαφή με την ήδη εφαρμοζόμενη καλή πρακτική της αποτελεσματικής μεταφοράς με χρήση πολλαπλών μέσων μεταφοράς για το Δίπολο Λάρισας- Βόλου, καθώς και με την ήδη εκπονηθείσα μελέτη για την κατασκευή τελεφερίκ που θα συνδέει την πόλη του Βόλου με τα απομακρυσμένα χωριά του Ανατολικού Πηλίου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100 269,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα