Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Villages-Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών

Villages-Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων στις μειονεκτικές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου παρέχοντας προς τις κοινότητες/χωριά τα μέσα που θα επιτρέψουν τη δημιουργία τοπικών συστημάτων διακυβέρνησης, διευρύνοντας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ικανοτήτων για την εφαρμογή τους ως καταλύτη της τοπικής ανάπτυξης, μέσα από τη δημιουργία πολυτομεακών εταιρικών σχέσεων. Αυτό επιτρέπει την επιβράδυνση της μείωσης του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών, σταματώντας ή αντιστρέφοντας την τάση της εγκατάλειψης της υπαίθρου και κατά συνέπεια υποστηρίζει τη διαδικασία της αποκέντρωσης. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις στο Μουζάκι Καρδίτσας και στην Πύλη Τρικάλων με δραστηριότητες ανταλλαγής και μεταφοράς πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές ενημέρωσης, της μεθοδολογίας και των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο των τοπικών πολιτικών διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην τοπική ανάπτυξη και στην ανάσχεση της τάσης για την εγκατάλειψη της υπαίθρου,
μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον Βορρά προς Νότο και μεταξύ των χωρών του Νότου, προβολής - ευαισθητοποίησης των κατοίκων και διάδοσης των μεθόδων τοπικής ανάπτυξης με γνώμονα την αειφορία και την βιωσιμότητα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 153 628,99 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα