Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Προμήθεια Ακτινολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Προμήθεια Ακτινολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά την αντικατάσταση παλαιού, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης και περιλαμβάνει δύο κλασικά ακτινολογικά μηχανήματα, ένα ψηφιακό ακτινοσκοπικό, ένα μαστογράφο, ένα C-ARM, ένα ορθοπαντογράφο, ένα υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης και τέσσερα φορητά ακτινολογικά τύπου Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 840 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα