Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Εξοπλισμός Αναισθησιολογικού Τμήματος και Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Εξοπλισμός Αναισθησιολογικού Τμήματος και Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Το έργο αποτελεί εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εν λόγω κλινικών του νοσοκομείου και ταυτόχρονα συμβάλλει στην βελτίωση της περιβαλλοντικής και οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εξασφαλίζει βελτίωση και υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1 013 300,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα