Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Εγκατάσταση Ακτινοδιαγνωστικού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Εγκατάσταση Ακτινοδιαγνωστικού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Ο νέος εξοπλισμός αφορά: έναν αξονικό τομογράφο CT 64+ τομών, ένα ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα, ένα ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων και έναν ψηφιακό μαστογράφο στερεοτακτικής βιοψίας.Τα μηχανήματα αυτά υποκαθιστούν παλαιότερα, τα οποία έχουνε ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της ζωής τους και χρειαζόντουσαν πολλές επισκευές με αμφίβολη την ποιότητα της λειτουργίας τους.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2 000 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα